Disclaimer

DISCLAIMER

Deze website is een product van Fountain Art.

Ondanks zorgvuldige research om toestemming te verkrijgen voor het plaatsen van beeldmateriaal kon in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te doen gelden op beeldmateriaal op deze website, gelieve deze contact op te nemen met Fountain Art.

Fountain Art accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op deze website.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fountain Art is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatie die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.
Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Fountain Art.
Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Fountain Art. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail aan c.huizing@fountain-art.nl

Dank aan Christie's Amsterdam B.V voor het ter beschikking stellen van beeldmateriaal van werken van Le Mayeur.